תכנון פרישה

תכנון פרישה
 אנו בחברת  "יסודות פיננסים" מתמחים בתכנון פרישה ומטפלים בפורשי התעשייה אווירית בחמש שנים האחרונות כחלק משירותינו. 

כחלק מתהליך עזיבת מקום עבודה לטובת פרישה על הפורש לקבל החלטות חשובות ומשמעותיות לגבי כספי הפיצויים והפנסיה שלו. להחלטות אלו יש חשיבות גבוהה על עתידו הכלכלי של הפורש.

 

:להלן פירוט השירותים הניתנים

 •  תכנון מס בגין מענקי פרישה, פיצויים ופנסיה, בעיקר השוואה כלכלית ושקולה בין חלופות המיסוי השונות כגון: פריסת מס, רצף קצבה, רצף זכויות פיצויים.
 • אנו בוחנים  את כדאיות מימוש הפטור ממס על כספי הפיצויים אל מול פטור ממס בפנסיה החודשית.  
 •  חישוב סכום היוון פטור ממס ובחינת הכדאיות לבצעו. 
 •  חישוב פנסיה נטו.
 •  הערכה של דמי אבטלה\קצבת זקנה מביטוח לאומי.
 •  במקרה של המשך עבודה לאחר הפרישה לפנסיה אנו נעשה חישוב הכנסה חודשית כוללת נטו מפנסיה ומשכורת.
 •  מילוי הטפסים הבאים - 161 א' + 161 ד' + טופס בקשה לפריסת מס, בהתאם לחלופות המיסוי שנבחרו.  

בנוסף לשירותים הבסיסיים שצוינו מעלה, אנו מעניקים גם את השירותים הבאים: 
 
 
 • תכנון של הכנסה חודשית שוטפת נטו ממגוון המקורות שעומדים לרשותו של הפורש כגון: פיצויים, תגמולים, קרן השתלמות, פנסיה, ביטוח לאומי, הכנסה מעבודה, שכר דירה, הכנסות של בן\בת הזוג ועוד
 • פרישה מוקדמת - יש להתייחס לשתי התקופות, תקופת הפנסיה המוקדמת ועד גיל הפרישה והתקופה החל מגיל הפרישה ע"פ חוק ואילך. 
 • טיפול בהגשת כל הטפסים הנחוצים לפקיד השומה והשגת כל אישורי המס הדרושים.
 • טיפול בהגשת דוחות שנתיים למס הכנסה בגין פריסת מס \ ביצוע תיאומי מס ובגין הכנסות ממספר מקורות. 
 
 

לינקים להורדת טפסים -  

טופס 161 א' 

טופס 161 ד' 

טופס 116 ג'        

 

לחצו על הכתבה על מנת לקרוא בגודל מלא - 

                                      

צור קשר

ספרות בלבד, ללא סימנים