מהו תכנון פיננסי

מהו תכנון פיננסי
מטרת התכנון הפיננסי הינה לבצע התאמה בין הנכסים הפיננסים והפנסיונים השייכים למשפחה, לבין צרכי המשפחה העכשוויים והעתידים.
תהליך תכנון הפיננסי לוקח בחשבון פרמטרים רבים, ביניהם: 
 
• ייעוד אפיקי ההשקעה שונים כגון כספי תגמולים, פיצויים, השתלמות, חסכונות, פק"מ, תיקי ני"ע ועוד, לרבות טווח ההשקעה.
• הבדלים במיסוי והטבות המס הניתנות לכל אפיק השקעה וחיסכון.
• הוצאות עתידיות ידועות, כגון חתונות, שיפוץ דירה וכדומה,הכנת תשתית לקראת הוצאות בלתי מתוכננות.
• פרופיל סיכון של כל משפחה תוך התחשבות ברגישות לשינויים בתיק הפיננסי.
• פיזור סיכונים בין מספר גופי השקעה.
• הגנה ביטוחית על הנכסים הפיננסים במקרי קיצון.
 
תהליך התכנון הפיננסי מאפשר:
 
• ניצול מיטבי של הטבות מס.
• חיסכון כלכלי.
• סדר וארגון.
• פיזור סיכונים.
• עבודה מול גורם אחד המרכז את כל המידע הפיננסי במקום אחד ודואג לניהול נכון של כלל נכסי המשפחה.
 
בתום תהליך התכנון, תוכל לעקוב בקלות אחרי הנכסים שלך באמצעות אתר הלקוחות החדש של יסודות פיננסיים, המרכז את המידע הכולל על הנכסים וההשקעות שלך במקום אחד.
 
 
 
 
 
 

צור קשר

ספרות בלבד, ללא סימנים