עובדי תעשייה אווירית

עובדי תעשייה אווירית
מאות מעובדי התעשייה האווירית הצטרפו ל"יסודות פיננסיים" בשנים האחרונות, ביניהם בכירים בהנהלה ובאגפי הכספים (שמות והמלצות יינתנו על פי דרישה). עובדים אלו נהנים מעלייה משמעותית בתשואה על השקעותיהם, ומהמומחיות והניסיון הייחודי שפיתחנו עבורם לאורך השנים. 
 
התכנון פיננסי האישי הניתן לעובדי התעשייה האווירית נשען על מודל ייחודי של "יסודות פיננסיים", שפותח על מנת להתחשב בכל השיקולים הרלוונטיים, ביניהם:
 •  וותק העובד.
 •  דירוג: טכנאים מנתי"ם מהנדסים.
 •  וותק בקרן הפנסיה מבטחים הוותיקה או סוג חיסכון פנסיוני חדש( ביטוח מנהלים או קרן פנסיה חדשה)
 •  קופות גמל שכירות ועצמאיות ( לרבות ותק קופה,חשיפה למניות,ניצול הטבות מס)
 •  קרנות השתלמות ( קרן הנדסאים וטכנאים, קרן אומגה למהנדסים, הלמן אלדובי יהבית השתלמות)
 • ניצול הטבות מס בעת הפרשה לחיסכון: האם להמשיך הפקדות לקופות גמל עצמאיות לאור תיקון 3 ותיקון 190. בעת פרישה: האם למשוך כספי פיצויים או שמא להשאירם בקופת הגמל.
 • איזון נכסים אל מול הכסף הנזיל השייך למשפחה.
 • התאמת רמת סיכון כללית.
 • ניצול הטבות ביטוחיות המגיעות לעובדי התעשייה האווירית בחברת הביטוח הראל (תוך בדיקה של כפל ביטוחי מיותר ויקר
 • בדיקה של רמת חשיפה כללית לנכסי סיכון.
 •  מציאת פתרון לבעיית ביטול הביטוח הסיעודי הניתן כיום לעובדי התעשייה האווירית ואשר יתבטל בהתאם להחלטת המפקח על הביטוח.
 •  מציאת אפיקי חיסכון לכסף פנוי הנצבר מידי חודש תוך התמודדות עם סביבת הריבית הנמוכה כיום.
 •  מעקב ובקרה אחר הגופים המנהלים את הכספים הנזילים ( בנקים ובתי השקעות).
 
 לאחר שנבצע פגישת הכרות ראשונית ונאסוף את הפרטים נתאם פגישת עבודה מסודרת בה נציג דוח מקיף המתייחס לכל הנקודות המפורטות לעיל, דוח זה ישמש אותנו כמפה ותוכנית אסטרטגית לניהול וטיפול בכל נכסי המשפחה. 
 חשוב לציין שלכלל בתי ההשקעות ישנם הסדרי ניהול מיוחדים מול עובדי התעשייה האווירית ואנו משתמשים בהסדרים אלו על מנת שתוכלו לקבל את המוצר הטוב ביותר, בעלות הטובה ביותר.

 

 

צור קשר

ספרות בלבד, ללא סימנים