אני מאמין

אני מאמין

כיום, לאחר שינויים רבים שאירעו בשנים האחרונות מוטלת על האזרח הזכות והחובה לנהל את כל נכסיו. לרבות נכסים פנסיונים, כספים נזילים, נכסים פטורים ממס וסיכונים ביטוחים.

האחריות שהוטלה על האזרחים אינה דבר פשוט וכאשר אדם ניגש לטפל בנכסיו עליו לקחת בחשבון את נושא המקצועיות לרבות ידע בשוק ההון, הכרות היצרנים,  הבטי מיסוי, פיזור סיכונים, רגולציה ועוד.

בנוסף לכך חשוב לזכור שכל הדברים שאנו יודעים היום ייתכן ולא יהיו רלוונטיים מחר ולכן יש לשאוף תמיד להמשך למידה ולהתנסות בכמה שיותר מקרים שונים וזאת בשביל להגיע לתוצאות אפטימאליות.

המגוון הרחב כיום של מוצרים פיננסים, פנסיונים וביטוחים וריבוי היצרנים של אותם מוצרים מבלבל כל אדם. בשל כל זאת לא ניתן לצפות מהאדם הממוצע לנהל את כספו בצורה מיטבית וכך נוצר מצב בו כיום האדם מפנה אלפי ₪ מידי חודש  לרכישת מוצרים פנסיונים, פיננסים וביטוחים לפעמים בלי שהוא אפילו יודע כמה הוא משלם  ובעבור מה.

הצורה שבה עד היום נהגו לעבוד אנשים בעת בחירה של מוצר פנסיוני ,פיננסי או ביטוחי הינו בדרך אקראית בלבד וללא תכנון מוקדם וחשוב מכך ללא מעקב לאחר מכן. 

צור קשר

ספרות בלבד, ללא סימנים